5 Mayıs 2009 Salı

MUALLAK TAŞI

Öncelikle şunu belirtelim internette bir fotoğraf dolaşıyor ve bu Muallak taşıdır deniyor bu dev kütle güya havada duruyormuş. Buna da insanlar inanıyor oysa bu bir fotoşop marifeti.
http://img11.imageshack.us/img11/7933/sahtehm.png

Değil koca bir kaya bugüne değin minicik bir çakıl taşının dahi havada durduğu görülmemiştir. Asıl muallak taşı şudur:
http://img11.imageshack.us/img11/4831/gercekhm.png

Buna rağmen bu taşın havada durduğu asırlarca bir efsane olarak söylenedurmuştur. Pek çok eski eserlerde taşın havada durduğu, taşı gören hamile kadınların çocuğunu düşürdüğü vs. yazar. 1847 yılında Kudüs'ü ziyaret eden Binyamin Lilienthal isimli bir Yahudi hahamı Yahudiler arasında 'Muallak Taşı' ile alakalı o dönemlerdeki bir inancı şöyle aktarır:
“Allah bu taşı Yahudilerin Mesihinin geleceği zamanı insanlara bildirmek için bir işaret olarak havada sarkıtmıştır. Taş yere düştüğünde İsrailoğullarının Mesih'i gelecek ve İsrailoğulları yeryüzüne hakim olacaklardır. Türkler bu taşın neden havada durduğunu öğrendiklerinde Mesihin gelmesinden korkarak taşın altına destekler koymuşlar ve etrafını doldurmuşlardır. Bu şekilde İsrailoğullarının Mesihinin gelmesini engellemeye çalışmışlardır.”

Muallak kayası Kudüs’teki Kubbet-üs-Sahra binası içindeki taştır. Bu taş Müslümanlar ve Yahudiler ve Hıristiyanlar tarafından kutsal kabul edilir.Müslümanlar Muhammed’in Kubbet-üs-Sahra’daki Muallak taşı üzerinde Miraca çıktığına inanır. Yahudiler ve Hıristiyanlar da Muallak taşını kutsal kabul eder çünkü onların inancına göre de İbrahim oğlu İshak’ı bu kayanın altında tanrıya kurban etmek istemiştir. Ayrıca Tevrat’ta şöyle bir kısım var:

Yakup`un Düşü - Yaratılış,28

10 Yakup Beer-Şeva`dan ayrılarak Harran`a doğru yola çıktı.
11 Bir yere varıp orada geceledi, çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp başının altına koyarak yattı.
12 Düşte yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Tanrı`nın melekleri merdivenden çıkıp iniyorlardı.
13 RAB yanıbaşında durup, “Atan İbrahim`in, İshak`ın Tanrısı RAB benim” dedi, “Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim.
14 Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız. Yeryüzündeki bütün halklar sen ve soyun aracılığıyla kutsanacak.
15 Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım.”
16 Yakup uyanınca, “RAB burada, ama ben farkına varamadım” diye düşündü.
17 Korktu ve, “Ne korkunç bir yer!” dedi, “Bu, Tanrı`nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı.”
18 Ertesi sabah erkenden kalkıp başının altına koyduğu taşı anıt olarak dikti, üzerine zeytinyağı döktü.
19 Oraya Beytel adını verdi. Kentin önceki adı Luz`du.
20 Sonra bir adak adayarak şöyle dedi: “Tanrı benimle olur, gittiğim yolda beni korur, bana yiyecek, giyecek sağlarsa,
21 babamın evine esenlik içinde dönersem, RAB benim Tanrım olacak.
22 Anıt olarak diktiğim bu taş Tanrı`nın evi olacak. Bana vereceğin her şeyin ondalığını sana vereceğim.”
Yahudilere göre İşte Yakup bu rüyayı Muallak taşının üstünde görmüştü.

Bu kayaya Süleyman Mabedi inşa edilmiş ve yıkılmış birkaç kez inşa edilip tekrar yıkılmıştır. Sonunda Müslümanlar buraya Kubbet-üs-Sahra’yı inşa etmişlerdir.

Yahudi ve Hıristiyan inançlarına göre Süleyman Mabedi yeniden inşa edilecek ve işte o zaman Mesih dünyaya inecek ve Müritleriyle dünyaya hükmedecek. İşte Müslümanlar da onların bu inancı yüzünden buraya Kubbet-üs-Sahra’yı inşa etmiştir.

Aslında bu bir nevi güç göstergesi iktidar hırsı bakın işte sizin kutsalınız üzerinde Müslüman mabedi var der gibi çünkü Miraç hadisesinin anlatıldığı olayda bu taştan bahsedilmez. Kuran’da da geçmiyor bu taş. Bu miracı bu taşla ilişkilendirme işi büyük ihtimalle Kudüs’ün fethinden sonra ortaya çıkmış olsa gerek. Kudüs fethediliyor Müslümanlar Yahudiler’in kutsal bildiği taşın üstüne bir Müslüman mabedi inşa ederek güç gösterisi yapıyor ve zaman içinde Yahudilerin ve Hıristiyanların bu kutsal taşı İslam’ın da kutsal taşı oluyor. Zaten bu taş tapımının eskilerin putperest geleneklerinin bir devamı Müslümanlar da taşı kutsal bilip taşa tapmaya Hacer ül Esved’den alışmışlar. Eski çağlardan kalma bir put ve güç iktidar hırsı egemenlerin hegemonya mücadelesi yapmasının aracı olan bu taş Haçlılar, Yahudiler, Müslümanlar bu taş üzerinde hegemonya mücadelesiyle hala putperest savaşlar yapıyor günümüzde.