19 Temmuz 2011 Salı

"İslam'dan Önce Araplar Allah'ı Bilmez, Putlara Taparlardı." Yalanı

Değerli arkadaşlar İslam'dan önce Araplar putlara değil yine Allah'a tapardı. Kanıtım Kuran'dandır buyur:


Andolsun, onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette, “Allah” derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar?(ZUHRÛF - 87)

Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan elbette, “Allah”, derler. De ki: “Peki söyleyin bakalım? Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah’ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar O’nun rahmetini engelleyebilirler mi?” De ki: “Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak O’na tevekkül ederler.”(ZUMER - 38)


Ha peki İslam'la değişen nedir o halde, diyeceksiniz. Putlar bir aracıydı, Allah'la kul arasında. Yani şimdiki Kâbe gibi ya da Muhammed gibi. Muhammed putların şefaatçiliğini kaldırıp arabulucu olarak putlar yerine kendini koymuştu. Yine Kuran'dan kanıt göstereyim:


İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp da başka dostlar edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. (ZUMER - 3)

"İslam'dan önce Araplar Allah'ı bilmez putlara tapardı." yalanı İslam'ı yeni bir din gibi gösterme çabasından ileri gelir. Oysa Kâbe'yi tavaf, Hacerül Esved'in kutsal sayılması, Allah inancı gibi şeyler hep İslam'dan önce de vardı. İslam yeni bir din değil eski dinin reforme edilmiş halidir.

5 Temmuz 2011 Salı

ALLAH'IN İNSANDAN NE FARKI VAR?

Allah insandan farksızdır insan gibi öfkelenir,kincidir ve intikam alır.

Biz de onlardan intikam aldık ve ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan habersizmişler (gibi) olmaları nedeniyle onları suda boğduk. (A'RAF SURESİ / 136)

Bundan (Kur'an'dan) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler. Doğruyu yanlıştan ayıran (Furkan)ı da indirdi. Gerçek şu ki, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azab vardır. Allah güçlüdür, intikam alıcıdır. (AL-İ İMRAN SURESİ / 4)

Allah'ı, sakın elçilerine verdiği sözden dönen sanma. Gerçekten Allah azizdir, intikam sahibidir. (İBRAHİM SURESİ / 47)

Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra, yüz çevirenden daha zalim kimdir? Gerçekten biz, suçlu-günahkarlardan intikam alıcılarız. (SECDE SURESİ / 22)

Rabbin ayetleri hatırlatıldıktan sonra yüz çevirenden daha zalimi kim söyleyeyim mi sevgili Allah? Sen tabii ki sen! Sana inanmayanı sonsuza dek yakmaktan bahseden sen! Dünyanın en sapık işkencecisinin aklına gelebilecek cinsten kanlı irin içirme gibi bir iğrençliği düşünen sen! Senden daha zalim daha sapık şu cihanda yoktur. Dünyanın en psikopat insanı bile bırak sadece suçu inanmamak olan birini gerçek bir suçluyu bile sonsuza kadar ateşte yakamaz.

Hakaret eder:

Andolsun, sizden cumartesi (günü) yasağı çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. İşte biz, onlara: "Aşağılık maymunlar olun" dedik. (BAKARA SURESİ / 65)

Bir takım beyinsiz insanlar: "Onları daha önceki kıblelerinden çeviren nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da Allah'ındır, batı da. O dilediğini doğru yola yöneltir." (BAKARA SURESİ / 142)

Geberesice nasıl da ölçtü biçti.(MUDDESSİR - 19)

Sanki onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibidirler(MUDDESSİR - 50)

Hatta insan gibi beddua eder:

Yahudiler: "Üzeyir Allah'ın oğludur" dediler; hristiyanlar da: "Mesih Allah'ın oğludur" dediler. Bu, onların ağızlarıyla söylemeleridir; onlar, bundan önceki inkâr edenlerin sözlerini taklid ediyorlar. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar? (TEVBE SURESİ / 30)

Ve tıpkı insan gibi yemin eder:

http://kloroben.blogspot.com/2009/02/yemin-eden-allah.html

Şu halde Allah insan mıdır?